Planer för hösten 2022

Maine Coon

xU9nKI6bQvyI0cLT4z4EXg_thumb_373.jpg
Bella%201%20a%CC%8Ar_edited.jpg
Lucifer.JPG

Kammahags Eva Eastwodd (Bella) (n 09 22)

MyCatDNA u.a via föräldrar

HCM u.a, HD 1/1

Kammahags Eva Eastwodd (Bella) (n 09 22)

MyCatDNA u.a via föräldrar

HCM u.a, HD 1/1

Kammahags Eva Eastwodd (Bella) (n 09 22)

MyCatDNA u.a via föräldrar

HCM u.a, HD 1/1

Hugo Boss Lider Pride (ns )

HCM u.a, HD N/N

Ägare: Marléne

Katteri: Plymarnas Maine Coon

Hoppas kunna para Bella till hösten 2022

Färgutfall:

Honor & Hanar: Svarta (med eller utan vitt, silver, agouti)

Brittiskt långhår

Cherie_1_år_edited.jpg
IMG_2930.jpg

Holygateway´s Cherie Currie (ns 11)   

PKD, FeLV och Fiv negativ

MCB Cats Neoo (ns 11))

HCM u.a

Ägare: Ann Madsen

Katteri: Holygateway´s

Hoppas kunna para Cherie till hösten 2022