top of page

Hälsa & tester

Ruby

26/4 2024

HCM scannad u.a

Bella

20/4 2021

HCM scannad u.a

HD röntgad 1/1

HCM, PK, SMA  u.a genom föräldrars DNA

Blodgrupp A genom föräldrar

Mamma: Country Dreams Lakrits

HCM scannad u.a

DNA testad för HCM, PK, SMA  u.a

MyCatDNA testad u.a

Blodgrupp A

Pappa: Littlefarm Kenzo

HCM scannad u.a

DNA testad för HCM, PK, SMA u.a

MyCatDNA testad u.a

Blodgrupp A

 

Cherie

24/1 2019 Cherie inlagd för juverinfektion. Hjärtat u.a (inga tecken på HCM)

24/8 2018 Cherie DNA tested negative for PKD

Result: Genotype N/N
Interpretation: The analyzed cat is a noncarrier of the mutation in the PKD-1-gene

2/8 2018 Cherie tested negative for FIV och FeLV 

Cherie Blodgrupp by DNA

N/b Cat is carrier of B factor; serotype could be A or Ab

12/7 2018 Cherie inlagd för urinvägsinfektion. Hjärtat u.a (inga tecken på HCM)

Pappa: Nektar 

HCM scannad ua 8/2 2017

Kastrerade katter

Lily

14/4 2020 HCM scannad u.a

FIV & PKD negativ genom föräldrar

Blodgrupp: A eller Ab genom föräldrar

 

Kullbror Bohemian Rhapsody HCM scannad u.a 

Kullsyster Radio Ga Ga HCM scannad u.a

Xorro

27/1 2014 Xorro DNA tested negative for PKD

Result: Genotype N/N
Interpretation: The analyzed cat is a noncarrier of the mutation in the PKD-1-gene

3/3 2014 Xorro DNA tested negative for FIV och FeLV


FeLV, FIV negativ genom föräldrar
Blodgrupp: A genom föräldrar

Pappa: Brahms

Testad:

FeLV & FIV negativ

Blodgrupp: A

 

Mamma: Allegra
Testad:

FeLV & FIV negativ

Blodgrupp: A

Larissa

27/1 2014 Larissa DNA tested negative for PKD

Result: Genotype N/N
Interpretation: The analyzed cat is a noncarrier of the mutation in the PKD-1-gene

3/3 2014 Larissa DNA tested negative for FIV och FeLV


FeLV, FIV, HCM & PKD negativ genom föräldrar
Blodgrupp: A genom föräldrar

Pappa: Sir Byron
Testad:
FeLV & FIV negativ
HCM & PKD negativ
Blodgrupp: A

Mamma: Nessa
Testad:
FeLV & FIV negativ
HCM & PKD negativ
Blodgrupp: A  

PawPeds rekommendationer angående hälsotester/ras 

Brittiskt långhår

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)

Maine Coon

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)

Höftledsdysplasi (HD)

PK-brist

 

Spinal muskelatrofi (SMA)

 

Förenklad översättning

HCM

HCM är en förkortning av Hypertrofiskt CardioMyopati. Hypertrofisk betyder tillväxt/förtjockning. Det är den vanligaste hjärtmuskeldefekten och förekommer hos bl a Maine Coon och Ragdoll. Studier pekar på att sjukdomen ärvs autosomalt dominant. Med det menas att en av föräldrarna måste vara drabbad av sjukdomen för att avkomman ska få HCM. Idag vet man inte med säkerhet hur HCM ärvs och man inte kan lämna någon garanti för att kattungen är fri från HCM trots fritestade föräldrar. 

HD

Katter med höftdysplasi (HD) har en deformitet i höftledet. Höftleden kan vara för grunt för att stödja höftkulan. Kulan passar inte bra in i höftleden, vilket får brosket att degenerera. HD kan förekomma inom alla raser. Två katter utan tecken på HD tillsammans kan producera avkommor som utvecklar HD. Två katter med HD kan också producera kattungar som inte utvecklar HD. 

PK(D)

Autosomal Dominant Polycystisk Njursjukdom hos katt. Polycystisk njursjukdom är en ärftlig sjukdom. Eftersom PKD är resultatet av en autosomal dominant gen, så är sjukdomen relativt lätt att upptäcka och eliminera. PKD diagnostiseras genom ultraljudsundersökning eller DNA test, som kan påvisa sjukdomen på ett mycket tidigt stadium. Avkomma från föräldrar som båda är testade fria från PKD, är också fri från PKD

SMA

SMA är en ärftlig sjukdom som påverkar skelettmusklerna i bålen och lemmarna. Förlust av nervceller under de första månaderna av livet leder till muskelsvaghet. Avkomma från föräldrar som båda är testade fria från SMA, är också fri från SMA

FeLV
Orsakas av tumörviruset Felin leukemi. Viruset sprids främst via saliv, men finns även i urin och avföring. Avkomma från föräldrar som båda är testade fria från FeLV, är också fri från Felv

 

FIV
Felint immunbristvirus eller som det kallas till vardags "katt-aids" är den senast i gruppen av allvarliga kattvirus. FIV är av samma grupp virus som HIV hos människor. FIV antas också smitta via saliv. Avkomma från föräldrar som båda är testade fria från FIV, är också fri från FIV

Inavelsgrad

Citat från genetikern Per-Erik Sundgren

"Om man lyckas åstadkomma en parning som beräknad på fem generation bakåt, ger inavelsgraden noll på avkomma så måste detta anses vara mycket gynnsamt. Om rasen i huvudsak är frisk, och man skapar sådana parningar så förloras ingen ärftlig variation och rasen kommer, om alla parningar uppfyller sådana villkor, att förbli frisk. Det är inte någon idee att se så långt tillbaka i tiden när det gäller stamtavlor. Vi kan dels inte göra något åt det som varit. Vid enskilda parningar är det ingen mening i att räkna långt bakåt, stamtavlor blir allt otillförlitligare ju längre de är. Det beror dels på att inte alla djur är korrekt uppgivna och dels på att nedärvning sker slumpvis."

Kloner MCO

När man pratar om kloner inom rasen gäller det dom 17 syskon som blev stammen till rasen. Dessa var så lika varandra att man benämnde dom kloner.

Foundation MCO

Katter utan stamtavla som tas in för att öka avelsbasen. Foundationkatter måste vara från Maine/New England

 

Blodgruppering (""Text av Anna Ek  S*Always)

"A = inte så många britter har rent A blod men det finns. Vanligast på silver och golden färgerna.

AB = kan endast konstateras via blodprov och förekommer på ca 1-2 % (om jag inte missminner mig) av alla katter inte bara på britter alltså.

Ab = A blod som bär på B blod, förekommer på ca 60 % av britterna.

B = förekommer på ca 40% av britterna.

På DNA svar så står det ofta

Blood type A or AB

eller

Blood type A or AB (Carrier b)

Det betyder INTE att katten har den extremt ovanliga blodgruppen AB det betyder endast att dom inte kan utesluta att katten har AB. Med andra ord så är katten till 99% A blod. Vill man absolut veta om katten har AB så måste man ta ett blodprov och skicka till specialistlabb där dom kan kontrollera detta.

En katt kan inte vara A och B blod samtidigt!"

Avkomma från föräldrar som båda är blodgrupperade A, är också blodgrupp A

Har du frågor är du välkommen att maila mig

bottom of page