top of page

(In english further down on this page)

 Kattunge från Dutchess i Blekinge!

 

Intresserad? Skicka ett mail till anneli@dutchess-cats.se

 

Jag säljer inga utekatter. Våra katter har en kattgård och har man inte möjlighet att bygga något sådant så är en inhägnad balkong eller en koppelpromenad ett alternativ.


Är man borta mycket så vill jag gärna att katten har en katt/hund kompis som sällskap. Katten är i behov av daglig omvårdnad. Katteriet följer ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt; beslutade den 19 mars 2008”. Katteriet följer också FHK´s (Föreningen Hallandskatten) reglemente.

 

Jag vill gärna att vi även håller kontakt efter det att ni har fått hem kattungen och jag kommer alltid att finnas till hands om ni behöver råd, stöd eller hjälp. Foto på katten tar jag tacksamt emot. Att du revaccinerar och försäkrar katten tar jag som en självklarhet! För kattens bästa önskar jag också att den kastreras om den inte ska användas i avel. OBS katten får endast användas till avel där avkomman registreras (ej huskattsavel)

 

Innan kattungarna flyttar så är de:

*Avmaskade (vid behov)
*Vaccinerade 2 ggr
*Chipmärkta
*Veterinärsbesiktade inom 7 dagar från leverans
*Försäkrade i Agria www.agria.se , 3-års dolda fel
*FHK-registrerade med stamtavla

*Minst 12 veckor gamla

 

Till salu: Ingen har reserverat kattungen
 

Reserverad: .Under tiden kattungen är reserverad har ni en möjlighet att fundera igenom ordentligt om detta är rätt för er. Besök tas inte emot förrän kattungarna blivit 8 veckor gamla och fått sin första vaccination. 

Tingad: När ni har bestämt er för kattungen, med mitt samtycke, så kan ni tinga kattungen mot en tingningsavgift och då skriver vi ett tingningsavtal. Tingningsavgiften betalas inte tillbaka om ni ångrar er!

 

Såld: Inga kattungar lämnar hemmet innan hela köpeskillingen är erlagd och när detta väl är gjort så skrivs köpekontraktet på och ni får stamtavla och övriga handlingar. Kattungen får också med sig en liten flyttkasse med diverse saker i.

 

 

---------------------------------------------------------------------

 

Kitten from Dutchess in Blekinge, Sweden! 

 

Interested? Send a mail to anneli@dutchess-cats.se

 

I don’t sell cats for outdoor living. Our cats have a cat garden and if you don’t have the possibility to build something like that, so is an enclosed balcony or a walk in a leash an alternative.

 

If the cat is spending a lot of time by itself, I recommend that the cat has a cat/dog buddy as company. The cat is in need of daily care according to” Swedish Board of Agriculture's regulations and general councils about dog and cat; decided March 19, 2008 “.

 

I would prefer and be happy if we could keep in touch after you have received your kitten and I will always be available if you need advice, support or help. I will gratefully accept photos of the cat and happy comments on my web forum. I take for granted that you will revaccinate and insure the cat! For the cat's best, I also wish the cat to be castrated if not used for breeding. NOTE! The cat may only be used for reproduction in case which the offspring is registered (only purebred with pedigrees)

 

Before the kitten’s moves they are:

*Dewormed

*Vaccinated 2 times

*Chipped

*Veterinary examine within 7 days from delivery

*Ensured in www.Agria.se

*Registered in FHK with pedigree

*At least 12 weeks old

*Rabies vaccination and passport if needed

 

Till salu: Nobody has reserved the kitten

 

Reserverad: While the kitten is reserved you get a possibility to think through if the kitten is correct for you. Visits are not made before the kittens are 8 weeks old and got their first vaccination.

 

Tingad: When you have decided that you want the kitten, with my approval, you can book the kitten and pay a booking amount. You then get a booking agreement. If you change your mind, the booking amount is not paid back! 

 

Såld: No kitten leaves the home before entire amount is paid and a contract is written. The kitten also gets a small relocation bag with different things in it.

bottom of page